Kaj moram vedeti kot prodajalec?

 • da stopam na trg nepremičnin kjer ceno kreira ponudba in povpraševanje
 • da je cena odvisna od stanja nepremičnine in mikro lokacije
 • da so vse transakcije na trgu nepremičnin obdavčene (davek na promet nepremičnin v višini 2% ali davek na dodano vrednost (9.5% ali 22%))
 • da mora transakcija imeti pogodbo za prenos lastništva v pisni obliki
 • da je sestavni del prodajne pogodbe zemljiško knjižno dovolilo (intabulacijska klavzula)
 • da je potrebno nepremičnino oglaševati s podatki iz javnih evidenc in določeno izhodiščno ceno
 • da mora nepremičnina imeti urejeno lastništvo
 • da mora nepremičnina imeti veljavna upravna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje itd.)
 • da moram kot prodajalec naročiti izdelavo energetske izkaznice v kolikor je nimam
 • da mora biti nepremičnina urejena za oglaševanje in prodajo/oddajo
 • da poiščem pomoč nepremičninskih strokovnjakov kadar dvomim v svoje znanje in informacije